Štěrkodrtě

Štěrkodrť čedičová

Hrubost: 0-32mm

Použití: Vhodná do podloží betonových a asfaltových povrchů komunikací, na povrchy cest a chodníků (výborné vlastnosti při válcování a pěchování).

Štěrkodrť čedičová

Hrubost: 0-63mm

Použití: Vhodná do podloží betonových a asfaltových povrchů komunikací, na povrchy cest a chodníků (výborné vlastnosti při válcování a pěchování).

Štěrkodrť vápnitodolomitová

Hrubost: 0-32mm

Použití: Vhodná do podloží betonových a asfaltových povrchů komunikací, na povrchy cest a chodníků (výborné vlastnosti při válcování a pěchování).

Odval čedičový

Hrubost: 0-22mm

Použití: hodný na povrchy komunikací, do podloží betonových desek rodinných domů a jiné stavební účely ( horší kvalita ).

Recyklát ( labské kameny )

Hrubost: netříděný

Použití: Vhodný do výplní podloží betonových desek rodinných domů a jiné stavební účely.


www.truck-p.com PRODEJ - NAKLÁDKY - PŘEPRAVA - PÍSKY - ŠTĚRKY - DRTĚ
© 2024 Truck-P, Vlastimil Pitrmuc. Všechna práva vyhrazena.