Drtě

Drť čedičová

Hrubost: 0-2mm

Použití: Vhodná na zásypy inženýrských sítí všeho druhu.

Drť čedičová

Hrubost: 2-5mm

Použití: Vhodná do podloží zámkových a žulových dlažeb, chodníků a komunikací, do betonových směsí, posypy asfaltoemulzových postřiků vozovek.

Drť čedičová

Hrubost: 8-16mm

Použití: Vhodná do podloží zámkových a žulových dlažeb, chodníků a komunikací, do betonových a asfaltových směsí, zahradnické účely, půdní biofiltry a drenáže.

Drť čedičová

Hrubost: 16-22mm

Použití: Vhodná do podloží zámkových a žulových dlažeb, chodníků a komunikací, do betonových a asfaltových směsí, zahradnické účely, půdní biofiltry a drenáže.

Drť vápnitodolomitová

Hrubost: 2-5mm

Použití: Vhodná do podloží zámkových a žulových dlažeb, chodníků a komunikací, do betonových a asfaltových směsí, zahradnické účely, půdní biofiltry a drenáže, posypy vozovek v zimním období.

Drť vápnitodolomitová

Hrubost: 4-8mm

Použití: Vhodná do podloží zámkových a žulových dlažeb, chodníků a komunikací, do betonových a asfaltových směsí, zahradnické účely, půdní biofiltry a drenáže, posypy vozovek v zimním období.

Drť vápnitodolomitová

Hrubost: 8-16mm

Použití: Vhodná do podloží zámkových a žulových dlažeb, chodníků a komunikací, do betonových a asfaltových směsí, zahradnické účely, půdní biofiltry a drenáže.

Drť vápnitodolomitová

Hrubost: 11-22mm

Použití: Vhodná do podloží zámkových a žulových dlažeb, chodníků a komunikací, do betonových a asfaltových směsí, zahradnické účely, půdní biofiltry a drenáže.


www.truck-p.com PRODEJ - NAKLÁDKY - PŘEPRAVA - PÍSKY - ŠTĚRKY - DRTĚ
© 2024 Truck-P, Vlastimil Pitrmuc. Všechna práva vyhrazena.