Písky

Písek maltový tř.

Hrubost: 0-4mm

Použití: Vhodný do hrubých omítek, maltových směsí, zásypy inženýrských sítí a dětská pískoviště.

Písek betonářský (praný)

Hrubost: 0-4mm

Použití: Vhodný do betonových směsí všeho druhu.

Písek zásypový

Hrubost: 0-2mm

Použití: Vhodný do štukových omítek, maltových směsí, zásypy inženýrských sítí a dětská pískoviště.

Písek sklářský (praný)

Hrubost: 0,6-1,2mm

Použití: Vhodný do pískových filtrací, půdních biofiltrů, zásypy zámkových dlažeb.


www.truck-p.com PRODEJ - NAKLÁDKY - PŘEPRAVA - PÍSKY - ŠTĚRKY - DRTĚ
© 2024 Truck-P, Vlastimil Pitrmuc. Všechna práva vyhrazena.